ASIAN BLOCKCHAIN FESTIVAL 2022 (ABF)

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: SUPERCRYPTONEWS Là một hội nghị dành riêng cho Blockchain. ABF là một nơi hoàn hảo để cập nhật thông tin chi tiết, xu hướng và chủ đề mới nhất về Chuỗi khối và Tiền điện tử ở Châu Á, tập trung vào Đông Nam Á – nơi sinh sống của hơn...

BUIDL ASIA: VIETNAM

BUIDL ASIA: VIETNAM ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: KRYPTOSEOUL & KRYPTOVIETNAM & DYSTOPIA LABS Đây là hội nghị song phương, sẽ bao gồm những buổi workshop và bài phát biểu chuyên về nghiên cứu những công nghệ chuỗi khối (blockchain) mới nhất của hơn 30 diễn giả toàn cầu. Mục tiêu: Tô đậm những phát triển về...

Scroll to top