VIETNAM BLOCKCHAIN SUMMIT 2022

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: VINASA VÀ HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Hội nghị Blockchain Việt Nam 2022 (VBS 2022) kéo dài trong 2 ngày, được tổ chức bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của các công ty blockchain hàng đầu thế giới.

Mục tiêu của Diễn đàn là đưa ra những định hướng, sáng kiến, giải pháp công nghệ, kinh nghiệm triển khai công nghệ Blockchain tại Việt Nam và quốc tế, giúp ứng dụng Công nghệ Blockchain sâu rộng hơn trong các ngành, doanh nghiệp và xây dựng cộng đồng ứng dụng Blockchain của Việt Nam nhằm tạo ra những sản phẩm, giải pháp tối ưu, những môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp.

Vietnam Blockchain Summit 2022 — October 19-20, 2022 » Crypto Events

Thời gian: 19, 20 Tháng 10/2022

Địa Điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam DCT 08, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Để tham gia sự kiện, đăng ký tại: Vietnam Blockchain Summit 2022 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top