ASIAN BLOCKCHAIN FESTIVAL 2022 (ABF)

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: SUPERCRYPTONEWS

Là một hội nghị dành riêng cho Blockchain. ABF là một nơi hoàn hảo để cập nhật thông tin chi tiết, xu hướng và chủ đề mới nhất về Chuỗi khối và Tiền điện tử ở Châu Á, tập trung vào Đông Nam Á – nơi sinh sống của hơn 600 triệu dân.

Thời gian: 7 Tháng 10/2022

Địa điểm: Đường 3/2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Để tham gia sự kiện, đăng ký tại: Asian Blockchain Festival 2022

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại: https://asianblockchainfestival.com/

B.Tech (Information Technology) - Advanced Educational Institutions
Scroll to top