Về Chúng Tôi

Với kinh nghiêm 25 năm làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia, CTO and Founder của công ty, mong muốn ứng dụng và chuyển hóa kiến thức và kinh nghiệm đó thành các giải pháp phù hợp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt - trong đó đề cao tính ứng dụng của phần mềm - đơn giản - dễ sử dụng và hiệu quả 

KINH NGHIỆM

Chúng tôi đã trải qua hơn 25 phục vụ cho các tập đoàn nổi tiếng: Holcim, Dutch Lady, Sanofi-Synthelabo, Metro Cash & Carry, KFC, Pepsi Co, Circle K, Golden Gate Group         
Với vai trò là chuyên gia và nhà quản lý
Qua đó chúng tôi học tập về cách tổ chức, quản lý của tập đoàn. Chúng tôi cũng đã có dịp sử dụng các giải pháp nổi tiếng như Micross, ALOHA, SAP, Mirosoft ,..,vv qua đó chúng tôi tích lũy kiến thức về qui trình xử lý phần mềm phù hợp

25 years experinces work on IT
10 years experience in using Retail F&B solution

CHUYÊN MÔN

Chúng tôi nghiên cứu và phát triển giải pháp dựa trên nền tảng các giải pháp nổi tiếng mà chúng tôi có dịp sử dụng và học hỏi, chuỗi giải pháp mà chúng tôi xây dựng  bao gồm: POS Management, Customer Loyalty Management and CRM, Supply Chain Management, Finance,.., etc. Các giải pháp đều dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và giúp cho doanh nghiệp tiến thẳng vào thời đại số


Net 4.0 Technology
Digital transformation

Triết Lý Thiết Kế

Simple and Perfect- Đơn giản và hoàn chỉnh: là kim chỉ nam sao cho người dùng có thể tiếp cận ứng dụng 1 cách trực quan và dễ dàng nhất,Làm cho việc sử dụng software trở nên dễ dàng và thoải mái

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của chúng tôi: là cung cấp một giải pháp tổng thể bao gồm chuỗi các giải pháp nhỏ lẻ liên kết nhau, sao cho mọi đối tượng có thể ứng dụng 1 phần hoặc tất cả

Sứ mệnh

Rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ đang tìm cách xây dựng và ứng dụng CNTT vào trong hoạt động kinh doanh , và hoạt động quản lý.
Chúng tôi với kiến thức & kinh nghiệm của mình,  xây dựng các giải pháp cho doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong cộng đồng 

Customer Reference

Partner


Our Production/Project

Automation Marketing Content

Bộ công cụ Soạn thảo nội dung Marketing (CMS). Kết nối với các nhà cung cấp email MKT, Kết nối hệ thống quản trị E-Voucher/E-Coupon (POT).
Cho phép xây dựng các kịch bản kết nối với hành vi khách hàng nhằm gửi nội dung phù hợp,
Cho phép lập lịch để chạy kịch bản Marketing Campaign Tự động

E-Voucher/E-Coupon

Hệ thống quản trị E-Voucher và E-Coupon (POT: Promotion On Target), mang lại các lợi điểm quan trọng như: Giảm thiểu công việc quản trị "manual" bao gồm in ấn, phân phát, theo dõi công nợ, kết nối tài chính
Đo lường được hoạt động promotion từ khâu lập kế hoạch-->phân phát--> sử dụng
Thực hiện kết nối việc phân phát với hành vi khách hàng              

Digital Transformation Consultancy

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trên cương vị IT manager, CIO của các tập đoàn đa quốc gia, đã trải qua việc thực hành xây dựng hệ thống 1 cách toàn diện trên nhiều phương diện, Chúng tôi sẽ giúp bạn hệ thống hóa và xây dựng lộ trình và mục tiêu ngắn và dài hạn, phù hợp với tầm nhìn và kế hoạch phát triển công ty, Hướng tới xây dựng hệ thống số hóa toàn diện